Katarzyna Kucharska

Lekarz dentysta

Katarzyna

Kucharska

Protetyk

W 2005 roku została absolwentem Oddziału Stomatologii na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Już podczas studiów protetyka stała się jej pasją. To zaowocowało ciągiem kursów i szkoleń protetycznych w zakresie zabiegów precyzyjnych MicroVision oraz różnych trendów analizy okluzji (wg Kois’a, Slavicka, szkolenia w Akademii Dawsona), i co za tym idzie – ogólnej analizy pacjenta. Mikroskop zabiegowy jest jej nieodłącznym towarzyszem prac precyzyjnych. Dzięki niemu jest możliwość maksymalnie oszczędnego szlifowania zębów pod licówki czy korony. Nawet do 0,4 mm. Poza godzinami pracy absorbują ją córki i poszukiwanie nowych horyzontów i szkoleń protetycznych. Wierzy, że lekarz powinien się ustawicznie rozwijać