Michał Dudziński

Lekarz dentysta

Michał

Dudziński

Protetyk

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył z wyróżnieniem. Asystent i doktorant w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu protetyki m. in. staż w New York University (USA), Barcelona (Hiszpania). Zajmuje się również cyfrowym projektowaniem uśmiechu (DSD- Digital Smile Design). Organizator projektów szkoleniowo-profilaktycznych dla dentystów na całym świecie m. in. w Nepalu i Jamajce. Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Autor wielu publikacji o tematyce protetycznej i implantoprotetycznej. W wolnym czasie zajmuje się sportem.