Implanty zygomatyczne | DeClinic
Implanty zygomatyczne – to tytanowe wszczepy przeznaczone do rehabilitacji protetycznej pacjentów, u których stwierdza się znaczne zaniki kości szczęki. Pacjenci, którzy najczęściej są kwalifikowani do leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych to osoby używające częściową lub całkowitą protezę górną, posiadające w szczęce uzębienie resztkowe lub nieposiadające górnych zębów w ogóle. Często są to osoby, które z uwagi na masywne zaniki kości były w przeszłości dyskwalifikowane z leczenia implantoprotetycznego przy użyciu standardowych implantów.
declinic, klinika warszawa, stomatologia warszawa, stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, ZABIEGI W NARKOZIE, implantologia, mokotów, licówki, stomatologia estetyczna, chirurgia, ortodoncja, endodoncja, zabiegi, staw, stawy, periodentologia, przyzębie, dziąsła, kości, paradontoza, implantologia, implanty, implant, porcelanowa korona, korona, most, proteza, estetyka
17636
page-template-default,page,page-id-17636,page-child,parent-pageid-14978,cookies-not-set,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Implanty zygomatyczne

Implanty zygomatyczne – to tytanowe wszczepy przeznaczone do rehabilitacji protetycznej pacjentów, u których stwierdza się znaczne zaniki kości szczęki. Pacjenci, którzy najczęściej są kwalifikowani do leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych to osoby używające częściową lub całkowitą protezę górną, posiadające w szczęce uzębienie resztkowe lub nieposiadające górnych zębów w ogóle. Często są to osoby, które z uwagi na masywne zaniki kości były w przeszłości dyskwalifikowane z leczenia implantoprotetycznego przy użyciu standardowych implantów.

Implanty zygomatyczne  – to tytanowe wszczepy przeznaczone do rehabilitacji protetycznej pacjentów, u których stwierdza się znaczne zaniki kości szczęki. Pacjenci, którzy najczęściej są kwalifikowani do leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych to osoby używające częściową lub całkowitą protezę górną, posiadające w szczęce uzębienie resztkowe lub nieposiadające górnych zębów w ogóle. Często są to osoby, które z uwagi na masywne zaniki kości były w przeszłości dyskwalifikowane z leczenia implantoprotetycznego przy użyciu standardowych implantów.

Implanty zygomatyczne (jarzmowe) są stosowane, gdy w szczęce nie ma wystarczającej ilości kości aby utrzymać implanty standardowe. Implanty zygomatyczne są z porównaniu z implantami standardowymi znacznie dłuższe i są przeznaczone do wszczepiania przez boczny odcinek szczęki do kości jarzmowej. Ten sposób leczenia został po raz pierwszy zastosowany w 1989 roku i z pewnymi modyfikacjami jest z powodzeniem wykorzystywany do chwili obecnej.

Wszczepienie implantów zygomatycznych odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Jest to zabieg specjalistyczny, przeprowadzany przez doświadczonego chirurga szczękowo-twarzowego, którego  przeszkolenie w tym zakresie zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Implanty zygomatyczne (jarzmowe) są stosowane, gdy w szczęce nie ma wystarczającej ilości kości aby utrzymać implanty standardowe.

Celem zaplanowania leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych należy:
– wykonać tomografię komputerową części twarzowej czaszki konieczną do oceny warunków kostnych do wszczepienia implantów oraz wykluczenia schorzeń zatok szczękowych
– przeanalizować możliwości odbudowy protetycznej.

Zwykle po usunięciu zęba, z upływem czasu dochodzi do zaniku kości, w której ząb się znajdował. W pewnych przypadkach utrata kości jest tak znaczna, że wszczepienie i utrzymanie implantu jest niemożliwe. Zachodzi wówczas konieczność przeprowadzenia zabiegów odtwórczych takich jak podniesienie dna zatoki szczękowej czy przeszczepienie kości (pobieranej najczęściej z okolicy bródki, gałęzi żuchwy, kości sklepienia czaszki lub talerza kości biodrowej).

Wykorzystanie implantów zygomatycznych przeważnie pozwala uniknąć stosowania czasochłonnych i obarczonych ryzykiem zabiegów odtwórczych kości. Implanty jarzmowe wprowadzane są do kości jarzmowych najczęściej z ominięciem zatok szczękowych, co eliminuje konieczność podnoszenia dna zatok szczękowych.

Implanty stomatologiczne są wspaniałym uzupełnieniem brakujących zębów. Po wszczepieniu implantów wymagany jest jednak zazwyczaj 6 miesięczny okres oczekiwania na ich integrację z kością. Dopiero po upływie tego czasu można zamocować na nich odbudowę protetyczną (koronę, most). Implanty zygomatyczne bezpośrednio po wszczepieniu mają w większości przypadków stabilizację wystarczającą do utrzymania tymczasowego mostu, który często można założyć już w ciągu doby od ich wszczepienia. Po 6 miesiącach integracji implantów most tymczasowy zastępowany jest mostem ostatecznym.

Aby dowiedzieć się, czy implanty jarzmowe są opcją dla Ciebie, zapraszamy na wizytę konsultacyjną do Dr. Radosława Bartosza