Efekty naszej pracy

Wykonano wycisk dwuwarstowy jednoczasowy Honigum x 2.

W łuku górnym wykonano licówki 10 punktów, od prawej do lewej 5.

W dolnym łuku wykonano licówki 10 punktów, od lewej do prawej 5.

Oszlifowano przez mock up 35-45 pod licówki E-MAX.

Prace zacementowano z wykorzystaniem Variolink LC light.

 

Endodoncja – dr I.Materna
Chirurgia – dr R. Bartosz
Protetyka – dr T. Kupryś

Po leczeniu
Przed leczeniem

Pacjent z uzębieniem resztkowym, licznymi brakami zębowymi. Na przednich zębach, po przeleczeniu kanałowo 15,12,11,21,24, wykonano korony porcelanowe na stali z zasuwami na 15 i 24 oraz protezę szkieletową na zasuwach. W łuku dolnym przeprowadzono ekstrakcje 48 oraz wykonano most ceramiczny na inlayach 35-37.

Endodoncja – dr I.Materna
Chirurgia – dr R. Bartosz
Protetyka – dr T. Kupryś

Po leczeniu
Przed leczeniem

Na zęby przednie górne i dolne wykonano licówki pełnoceramiczne e-max,

Na zęby przedtrzonowe wykonano overlay z funkcją licówki,

Zęby trzonowe to korony ceramiczne na podbudowie cyrkonowej.

Po leczeniu
Przed leczeniem

Ząb 25 i 26 wymiana nieszczelnych wypełnień kompozytowych na overlay’e ceramiczne Vita Enamic 1M2 HT w systemie Cerec CAD/CAM. Cementowanie na Variolink A3.

Po leczeniu
Przed leczeniem

Zamknięcie diastemy górnej materiałem kompozytowym Gradia Anterior.

Po leczeniu
Przed leczeniem

Stan po wieloodłamowym złamaniu żuchwy z 2011 roku. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym.

Z użyciem PiezoSurgery wycięto blok kostny zawierający patologiczny zrost. Odłamy nastawiono i zespolono płytą SynthesMatrix Unilock oraz śrubami Lock. Wykonano kontrolne badanie tomografem komputerowym.

Po leczeniu
Przed leczeniem

16 overla’y z ceramiki szklanej Empress Multi A3.

Cementowanie na Variolink II A3

Po leczeniu
Przed leczeniem

Pacjent l. 56 zgłosił się z powodu ograniczonego odwodzenia żuchwy i asymetrii twarzy 2 tygodnie po urazie części twarzowej czaszki. W oparciu o badanie przedmiotowe i TK tomografem NewTom 5G rozpoznano złamanie jarzmowo-oczodołowe po stronie lewej ze złamaniem trzonu kości jarzmowej i znacznym przemieszczeniem odłamów.

W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję i osteosyntezę minipłytkową złamania z wykorzystaniem mini- i mikropłytek tytanowych Synthes MatrixMidFace.

Po leczeniu
Przed leczeniem

Pacjent l.34, zgłosił się do Kliniki z urazem twarzoczaszki: złamanie czołowo-oczodołowo-nosowe po wypadku komunikacyjnym. Po wykonaniu badania przedmiotowego oraz TK tomografem NewTom 5G zaplanowano zabieg.

Zabieg zaopatrzenia złamania w obrębie łuski kości czołowej i odtworzenie ciągłości górnego brzegu oczodołu 6 płytkami Medartis Modus 1.5. wykonano w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne TK.

Po leczeniu
Przed leczeniem

Pacjentka l.33

Rozpoznanie: Lewostronne złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy

Leczenie: Zespolenie złamania 2 płytkami Medartis Modus 1.5 w znieczuleniu ogólnym z dostępu zewnątrzustnego.

Po leczeniu
Przed leczeniem
7przed

…..……….……Przed zabiegiem

Pacjent l.32 zgłosił się do Kliniki celem kompleksowego leczenia stomatologicznego. Po wykonaniu zdjęcia tomografem NewTom 5G zaplanowano w pierwszym etapie leczenia 8 wszczepów implantów AstraTechDental. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu wykonano kontrolne zdjęcie pantomograficzne.

7po

Po Po zabiegu……………………..

8przed

…..……….……Przed zabiegiem

Rozpoznanie: niedopełnione kanały z.26.Reendo
Opracowanie: ultradźwięki + RaCe
Uszczelniacz: AHplus
Wypełnienie: Termoplastyczna gutaperka SuperEndo + wkłady z włókien szklanych FiberPost.

8po

Po Po zabiegu……………………..

9przed

…..……….……Przed zabiegiem

Rozpoznanie: niedopełniony kanał z.15.Reendo Necrosis pulpae z.16
Opracowanie: z.15 – usunięcie lanego wkładu + re-rct1 z.16 – rct1
Uszczelniacz: AHplus
Wypełnienie: Termoplastyczna gutaperka SuperEndo

9po

Po Po zabiegu……………………..

11przed

…..……….……Przed zabiegiem

Rozpoznanie : Periodontitis chronica granulosa z.21
Opracowanie : BioRace + ultradźwięki
Uszczelniacz AHplus
Wypełnienie : system termoplastycznej gutaperki SuperEndo

11po

Po Po zabiegu……………………..

k11a

…..……….……Przed zabiegiem

na zęby przednie górne i dolne wykonano licówki pełnoceramiczne e-max,
na zęby przedtrzonowe – overlay z funkcją licówki
zęby trzonowe to korony ceramiczne na podbudowie cyrkonowej
k11b

Po zabiegu……………………..

k10a

…..……….……Przed zabiegiem

16 overla’y z ceramiki szklanej Empress Multi A3. Cementowanie na Variolink II A3

k10b

Po zabiegu……………………..

DeClinic-złamanie-zuchwy-2-przed

…..……….……Przed zabiegiem

DeClinic-złamanie-zuchwy-1-przed

 

Stan po wieloodłamowym złamaniu żuchwy z 2011 roku. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Z użyciem PiezoSurgery wycięto blok kostny zawierający patologiczny zrost. Odłamy nastawiono i zespolono płytą SynthesMatrix Unilock oraz śrubami Lock. Wykonano kontrolne badanie tomografem komputerowym.

Po zabiegu……………………..

DeClinic-złamanie-zuchwy-1-po
k9a

…..……….……Przed zabiegiem

Ząb 25 i 26 wymiana nieszczelnych wypełnień kompozytowych na overlay’e ceramiczne Vita Enamic 1M2 HT w systemie Cerec CAD/CAM. Cementowanie na Variolink A3.

k9b

Po zabiegu……………………..

k8a

…..……….……Przed zabiegiem

Pacjent lat 56 zgłosił się z powodu ograniczonego odwodzenia żuchwy i asymetrii twarzy 2 tygodnie po urazie części twarzowej czaszki. W oparciu o badanie przedmiotowe i TK tomografem NewTom 5G rozpoznano złamanie jarzmowo-oczodołowe po stronie lewej ze złamaniem trzonu kości jarzmowej i znacznym przemieszczeniem odłamów. W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję i osteostntezę minipłytkową złamania z wykorzystaniem mini- i mikropłytek tytanowych Synthes MatrixMidFace.

k8b

Po zabiegu……………………..

5przed

…..……….……Przed zabiegiem

Pacjent l.34, zgłosił się do Kliniki z urazem twarzoczaszki : złamanie czołowo-oczodołowo-nosowe  po wypadku komunikacyjnym. Po wykonaniu badania przedmiotowego oraz TK tomografem NewTom 5G zaplanowano zabieg. Zabieg zaopatrzenia złamania w obrębie łuski kości czołowej i odtworzenie ciągłości górnego brzegu oczodołu 6 płytkami Medartis Modus 1.5. wykonano w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne TK.

5po

Po zabiegu……………………..

10przed

…..……….……Przed zabiegiem

Pacjentka l.33
Rozpoznanie : Lewostronne złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy
Leczenie : Zespolenie złamania 2 płytkami Medartis Modus 1.5 w znieczuleniu ogólnym z dostępu zewnątrzustnego.

10po

Po zabiegu……………………..

12przed

…..……….……Przed zabiegiem

Zamknięcie diastemy górnej materiałem kompozytowym Gradia Anterior.

12po

Po zabiegu……………………..