Rafał Pokrowiecki

Dr nauk medycznych, Chirurg
Szczękowo-twarzowy

RAFAŁ

POKROWIECKI

Lekarz Stomatolog

Absolwent Wydziału Lekarsko- Dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2007 – 2012) oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie (2013 – 2017). Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii czaszkowo- szczękowo- twarzowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących placówkach w Polsce m. in. Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS CMUJ w Krakowie oraz Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Równolegle zdobywał doświadczenie zawodowe i podnosił swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą m. in. Palate Surgery – Principles in. Cleft Surgery, Maastricht, Holandia, The Cambridge Cadaveric Facial Trauma Course, Camdridge, Wielka Brytania oraz AOCMF Course- Advances in TMJ Surgery ‚The Bonn Concept’ (with Human Anatomical Specimens), Lipsk, Niemcy. W 2017 roku odbył staż z chirurgii szczękowo- twarzowej, John Radclife’s Hospital Oxford University w Wielkiej Brytanii z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej oraz leczenia stawów- skroniowo- żuchwowych.
Jest autorem i współautorem ponad 30 artykułów naukowych w czasopismach z listy A oraz B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pracy naukowo- badawczej skupia się na nowych technologiach z zakresu bioinżynierii obszaru czaszkowo- szczękowo- twarzowego. Obecnie jest również w trakcie podoktorskiego stażu w Zakładzie Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
W klinice przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, rekonstrukcyjnej, jamy ustnej w pełnym zakresie oraz estetycznej twarzy.