Bez strachu i bez bólu – stomatologia w narkozie

Wiele osób boi się dentysty, co często doprowadza stan uzębienia do poważnych zaniedbań. Bardzo interesującym rozwiązaniem dla takich osób jest leczenie w znieczuleniu ogólnym, zwane popularnie narkozą.

Pacjent podczas takiego znieczulenia – które może trwać jednorazowo nawet do 6 godzin – poddawany jest kompleksowemu leczeniu obejmującemu nie tylko leczenie chirurgiczne czy implantologiczne, ale również leczenie zachowawcze, endodontyczne czy protetyczne.

Zabieg taki wbrew wielu opiniom jest zabiegiem bardzo bezpiecznym o ile przeprowadzany jest w placówce dysponującej pełnym zapleczem anestezjologicznym.

Na zabiegi wykonywanych w znieczuleniu ogólnym – czyli w narkozie – decydują się głównie osoby wykazujące objawy typowej dentofobii – panicznego, niemożliwego do opanowania strachu przed leczeniem zębów. Ale nie tylko. To czasami wręcz jedyna możliwość na leczenie stomatologiczne dla osób upośledzonych lub borykających się z określonymi chorobami. Poza schorzeniami, które uniemożliwiają podanie narkozy, zabieg jest bezpieczny i może być przeprowadzony zarówno u osób dorosłych, jak i dla dzieci.

Narkoza zwykle kojarzy się nam z poważnym zabiegiem i salą operacyjną. Oczywiście jest w tym wiele prawdy, bo rzeczywiście jego przeprowadzenie wymaga spełnienia rygorystycznych i konkretnych warunków zarówno jeśli chodzi o wyposażenie sali, sprzęt i kompetencje personelu. W zabiegu w znieczuleniu ogólnym biorą udział dwa zespoły – stomatologiczny i anestezjologiczny. Oprócz lekarzy – dentysty i anestezjologa, na sali obecne są też pomoce – asysta stomatologiczna i wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym.

Przed przystąpieniem do właściwego leczenia, z pacjentem lub jego prawnym opiekunem w przypadku dzieci lub osób, z którymi jest utrudniony kontakt, rozmawia anestezjolog, który kwalifikuje do zabiegu. Lekarz szczegółowo pyta o schorzenia, poznaje historię chorób oraz występowanie innych przypadłości, które mogą być ewentualnym przeciwwskazaniem – np. stwierdzone w wyniku testów uczulenia.

Po zakończeniu zabiegu, pacjent musi pozostać pod opieką anestezjologa do czasu całkowitego ustąpienia skutków działania podanych środków. W zależności od organizmu i indywidualnych predyspozycji wybudzanie może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Pacjent już 2 godziny po zabiegu odzyskuje pełną sprawność a przez 24h po zabiegu jest pod pełną kontrolą naszych specjalistów. Leczenie w znieczuleniu ogólnym jest także rozwiązaniem w przypadku dzieci, które nie są w stanie spokojnie uczestniczyć w leczeniu tradycyjnym.

W trakcie jednej, trwającej nawet do kilku godzin wizyty – pacjent ma wyleczone kompleksowo wszystkie ubytki, a przez cały czas nie odczuwa bólu, stres zostaje zredukowany do minimum. Dodatkową formą wsparcia stosowaną przez anestezjologów jest premedykacja, czyli farmakologiczne uspokojenie, stanowiące przygotowanie do wprowadzenia pacjenta w stan właściwego znieczulenia ogólnego.

Narkoza to w porównaniu do innych stosowanych form znieczulenia ogólnego metoda najbardziej zaawansowana, a zarazem najbardziej polecana w stomatologii.

Narkoza to w porównaniu do innych stosowanych form znieczulenia ogólnego – sedacji ogólnej lub głębokiej – metoda najbardziej zaawansowana, a zarazem najbardziej polecana w stomatologii. Kalkulacja kosztów leczenia jest sporządzana indywidualnie, w oparciu o konkretną sytuację i pacjenta. Wiele zależy od zakresu prac stomatologicznych, jakie należy przeprowadzić. Liczba i rodzaj ubytków wpływają zaś na ilość i rodzaj użytych materiałów stomatologicznych, a także na czas trwania samego zabiegu – który z kolei determinuje czas pracy zespołów lekarskich i ilość leków anestezjologicznych.

Anestezjolodzy w DeClinic mają za sobą kilka tysięcy znieczuleń stomatologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość, bezpieczeństwo i profesjonalizm.

Tu znajdziesz skrócony poradnik postępowania: dla dorosłych